Magatzem de materials per a la construcció

Tenim tot tipus de materials de construcció i accessoris.
 
 • Ciments.
 •  Borades.
 • Morters.
 • Embases.
 • Sacs per runes.
 • Embornals.
 • Tuberia de PVC.
 • Coure.
 • Tuberia per a sortida de fums.
 • Escalfadors.
 • Tela asfàltica.
 • Material elèctric.
 • Cantoneres de plàstic i alumini.
 • Tapes de vàter i bidet.
 • Descàrregues.
 • Estoc de rajoles i gres.